PARTNERS

De strategie van Jakom is erop gericht om een vertrouwensband met de klant op te bouwen. Jakom richt zich niet alleen op de behoefte van de markt als geheel, maar in het bijzonder op de behoefte van de individuele klant. Focussen op het realiseren van een optimale oplossing voor elke klant. Focus op langdurige klantrelaties. Investeren in klantkennis en systemen om die klantkennis te activeren en om te zetten in producten en dienstverlening op maat.

Dit betekent tegelijkertijd dat Jakom veel waarde hecht aan zijn leveranciers. Het belang van goede leverancier relaties wordt onderschreven door het feit dat de kwaliteit van de dienst- en productverlening mede bepaald wordt door de zwakste schakel in de keten. We weten dan ook dat het belangrijk is om een sterke supply chain te bouwen en het ontwikkelen en stimuleren van partnerschappen met onze leveranciers is daarom een belangrijk onderdeel van onze strategie.

REFERENTIES

Onze assen en walsen worden over de hele wereld gebruikt. Soms zijn ze maar een klein onderdeel van een immens geheel en soms spelen ze de hoofdrol, maar al onze producten hebben één gemene deler: ze zijn van topkwaliteit. Het is om die reden dat we onze producten en hun uiteenlopende toepassingen laten zien.

FOLSOM DAM
Jakom heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid van de bevolking in de regio van Sacramento in de Verenigde Staten, Californië. De Amerikaanse staat heeft opdracht gegeven om de Folsom Dam te voorzien van een ‘noodoverlaat’, die in werking treedt zodra het waterniveau van de Folsom Lake te hoog en daarmee het risico op overstromingen te groot wordt. De Spillway bestaat uit een 1100 ft. lang betonnen kanaal dat het water gecontroleerd, via 6 water-gates, kan begeleiden van de Folsom Lake naar de lager gelegen American River.

Voor dit project is 900 miljoen dollar uitgetrokken en moet er voor zorgen dat de Sacramento-regio een beschermingsniveau van 200-jaar krijgt, wat inhoudt dat er een kans bestaat tot overstroming van 1 keer in de 200 jaar.

Jakom heeft voor de 6 water-gates de cilinderstangen geproduceerd. De in totaal 13 cilinderstangen (2 per water-gate en 1 reserve) van elk 13,1 meter lengte en een diameter van 200 mm, zijn allen voorzien van een uiterst nauwkeurig meet-profiel over de gehele lengte van de stang. Dit profiel maakt het mogelijk om de cilinderstang – en daarmee de water-gates – in elke gewenste positie te zetten, zodat de hoeveelheid water die per minuut afgevoerd wordt gereguleerd kan worden.

Het project dient eind 2017 volledig afgerond te zijn

PAPIERPULPFABRIEK
Jakom heeft voor een belangrijke klant in Zweden, mee gewerkt aan de uitbreiding van één van de grootste papierpulp fabrieken ter wereld. Papierpulp wordt gebruikt voor het produceren van papier en karton.

De reeds bestaande fabriek, gevestigd in Brazilië, is gegroeid van 1,25 miljoen ton naar 3 miljoen ton papierpulp productie per jaar. De uitbreiding met een extra productielijn heeft dit mogelijk gemaakt. Jakom heeft voor deze extra productielijn diverse walsen geleverd, met een lengte van bijna 9 meter.