JAKOM IN HET KORT

Wij zijn Jakom. We zijn dé gepassioneerde én gespecialiseerde assen- en walsenproducent. Niet alleen zijn we in staat om de grootste, dikste, dunste en langste assen- en walsen te produceren, maar we doen dat vooral met passie. Iedere dag is namelijk anders. Iedere klant en ieder project is namelijk anders.

We hebben meegebouwd aan de grootste papierpulpdroger ter wereld. Onze assen zijn geplaatst in de windturbines in Australië en gebruikt voor het leggen van oliepijpleidingen onder de grond in Siberië. Je vindt ons terug in de sluisdeuren van het Panamakanaal en de Waterjets van de US Navy worden aangedreven door onze assen. We draaien er onze hand niet voor om.

We openden onze deuren in 1986 en onder leiding van ingenieur Hessel Hendriks, onze algemeen directeur, zetten we met ons team de wereld in beweging. Vanuit onze hightec fabriek in een klein landje, zijn we groots in wat we doen.

We leveren kwaliteit omdat we houden van wat we doen. Kwaliteit is het waarmaken van de verwachtingen, het voldoen aan de gestelde norm. Dat gaat ons niet ver genoeg: Het streven van Jakom is om de verwachtingen continue te overstijgen, om het beter te doen als de gestelde norm. Omdat we puur en alleen gespecialiseerd zijn in de productie van assen en walsen, zijn we daartoe in staat. Tegelijkertijd maken we het mogelijk om voor een brede groep klanten te werken; van groot tot klein en van nationaal tot internationaal. Al meer dan 30 jaar.

VISIE

Met de productie van lange en dunne assen en walsen, opereert Jakom in een niche markt. Deze markt, waarin het mogelijk is om te onderscheiden, vergt van Jakom om voorop te blijven lopen met innovatie en een professionele organisatie van ons werk.

Onze opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Continuïteit van de bedrijfsvoering, met onafhankelijkheid van en harmonie tussen partijen of individuen, wordt als een voorwaardelijke factor beschouwd. De nationale markt is te beperkt, om continuïteit rendabel te kunnen borgen. Volume is nodig om onafhankelijkheid te creëren en medewerkers te faciliteren met een stabiele werkomgeving, waarin zij zich continu kunnen ontwikkelen in lijn met de behoefte van de klant.

Jakom streeft er naar om een toonaangevend
bedrijf te zijn in de markt, wat leidt tot positieve identificatie
voor opdrachtgevers en medewerkers.

BELEID

Bij Jakom hechten we waarde aan een goed en gedegen kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. Dit hebben we opgebouwd rondom onze passie om de hoogste kwaliteit te leveren, in de breedste zin van het woord. Hierbij zijn de volgende aspecten van groot belang:

  • Wij zetten de behoeften, wensen én eisen van al onze klanten centraal;
  • Wij willen voldoen aan de gestelde kwaliteits-, arbo-, milieu- en wettelijke eisen;
  • Wij zorgen er dag in, dag uit voor dat we voldoende middelen en personeel beschikbaar stellen om aan de gestelde eisen ten alle tijden te kunnen voldoen;
  • We streven naar een voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van de kwaliteits- en milieumanagementsystemen en sturen bij daar waar nodig;
  • We willen een proactieve rol spelen bij oplossingen voor efficiëntie en milieuverbetering;
  • Uitwisseling van communicatie binnen ons bedrijf is voor ons bedrijf essentieel;
  • We streven naar het behouden van onze betrokken en gemotiveerde mensen.

Met als basis ISO9001:2015 richten de activiteiten van Jakom zich op het voortdurend verbeteren van factoren die het mogelijk maken te voldoen aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van in- en externe klanten. Vanuit het besef dat medewerkers het menselijk kapitaal van Jakom vormen is het arbobeleid gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van welzijn van medewerkers. Vanuit haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, is het milieubeleid van Jakom gericht op het voortdurend en zo mogelijk meetbaar verbeteren van de prestatie op milieugebied. Daarbij stelt Jakom zich ten doel de milieubelasting als gevolg van haar bedrijfsvoering steeds verder terug te dringen.

PARTNERS

De strategie van Jakom is erop gericht om een vertrouwensband met de klant op te bouwen. Jakom richt zich niet alleen op de behoefte van de markt als geheel, maar in het bijzonder op de behoefte van de individuele klant. Focussen op het realiseren van een optimale oplossing voor elke klant. Focus op langdurige klantrelaties. Investeren in klantkennis en systemen om die klantkennis te activeren en om te zetten in producten en dienstverlening op maat.

Dit betekent tegelijkertijd dat Jakom veel waarde hecht aan zijn leveranciers. Het belang van goede leverancier relaties wordt onderschreven door het feit dat de kwaliteit van de dienst- en productverlening mede bepaald wordt door de zwakste schakel in de keten. We weten dan ook dat het belangrijk is om een sterke supply chain te bouwen en het ontwikkelen en stimuleren van partnerschappen met onze leveranciers is daarom een belangrijk onderdeel van onze strategie.

Deze website wordt onderhouden door User Story